Šúpoľová bábika
O autorke a ľudovom umení
Výstavy a podujatia
Kolekcia Slovenská dedina
Kolekcia Vianoce
Kolekcia XXL a iné
Kontaktná adresa
 


Akékoľvek použitie materiálu alebo jeho časti z tejto prezentácie bez predchádzajúceho súhlasu autora
je považované za porušenie autorských práv s následným vyvodením právnych dôsledkov.
Copyright © 2000-2006 MSC Slovakia